CLUSTER MANAGEMENT & INNOVATION. LA GESTIÓ PROFESSIONAL DELS CLÚSTERS

Cluster Management & Innovation. LA GESTIÓ PROFESSIONAL DELS CLÚSTERS

CLIENT

TIPOLOGIA

INFORMACIÓ ADDICIONAL

“Un curs amb una excel·lent combinació de continguts en gestió de negoci i en desenvolupament de clústers”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: El creixent procés de formalització d’iniciatives cluster a nivell internacional havia portat a la realització de cursos de formació dirigits als / les gerents d’aquestes noves organitzacions. L’experiència de Cluster Development a la impartició de cursos va ser clau per detectar l’interès que podria tenir complementar els continguts en desenvolupament de clústers amb continguts relacionats amb gestió de negoci. Per això Cluster Development va definir un programa ad hoc juntament amb ESADE una de les escoles de negoci de referència de Barcelona amb l’objectiu de millorar les habilitats directives i de lideratge de les organitzacions cluster.

El programa formatiu es va definir i desenvolupar de manera conjunta entre Cluster Development i ESADE i es va obrir a gestors d’organitzacions clústers i / o responsables de política de clústers de les administracions públiques o altres agents relacionats. El programa definit va combinar sessions conceptuals impartides per professors d’ESADE sobre fonaments d’estratègia empresarial, finances, màrqueting, innovació i lideratge i desenvolupament d’habilitats directives, amb sessions teorico-pràctiques impartides per experts de Cluster Development, sobre el desenvolupament de clusters.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • El curs va comptar amb fins a 20 participants que van valorar com a excel·lent tant la tasca dels professors de Cluster Development i ESADE com els continguts impartits per les dues parts.
  • Els continguts relacionats amb la gestió de negoci i l’adquisició d’habilitats directives i de lideratge van ser impartits per professors titulars de l’escola de negocis ESADE, que van adaptar les classes amb exemples i casos rellevants per a l’entorn clúster, facilitant la incorporació d’aprenentatges per part dels participants.
  • Totes les sessions van fomentar la interacció i el debat entre els mateixos participants i els professors, així com amb ponents externs de referència amb qui els participants van poder interactuar i debatre sobre els principals reptes en l’entorn clúster.
  • La dinamització de les classes va facilitar el procés de reflexió de tots els participants en relació al seu acompliment en la gestió d’iniciatives o organitzacions clúster, identificant àrees de millora i possibles canvis d’enfocament a futur. També va facilitar la interacció entre els participants, sorgint col·laboracions entre les respectives entitats o àrees de treball de les que eren responsables.
Tags:


NEWSLETTER