Consolidació del model de governança del cluster de pinya de Casanare, Colòmbia

CONSOLIDACIÓ DEL MODEL DE GOVERNANÇA DEL CLUSTER DE PINYA DE CASANARE, COLÒMBIA

CLIENT

Càmera de Comerç de Casanare

TIPOLOGIA

Eines de millora de la competitivitat sectorial

Governança

SECTOR

Agroindústria

ANY D’EXECUCIÓ

2017-18

RETALLS DE PREMSA

“Construint metodologies efectives de treball que faciliten la sostenibilitat de les iniciatives cluster”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: A partir del 2013, i com a part de la recerca de les principals vies de desenvolupament del departament del Casanare, la Cambra de Comerç de Casanare decideix implementar els cluster com a instrument per a l’increment de la competitivitat. És així com es desenvolupa, entre d’altres, la iniciativa cluster de la Pinya. En aquest context, el 2017 Cluster Development comença a acompanyar a aquesta iniciativa cluster amb dos objectius principals: fer una actualització de l’estratègia a partir dels canvis presentats en el mercat en els anys recents i desenvolupar un model de governança que els permetés transcendir la lògica dels projectes i guanyar en dinàmica de cluster (lideratge empresarial, agendes d’implementació sòlides, regles de joc)

 

El projecte: És així com, en el marc del projecte REPTE CLUSTER executat per la Cambra de Comerç de Casanare i finançat per INNPULSA, es decideix implementar un seguit d’activitats per tal de consolidar un model de governança i una agenda estratègica que permeti enfortir la sostenibilitat de la iniciativa del cluster de Pinya de Casanare. Igualment es dissenya un programa de coaching als cluster manager per enfortir les seves capacitats de gestió.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • Actualització de l’orientació estratègica de les dues iniciatives cluster partint de l’anàlisi dels nous reptes de mercat i les potencialitats del territori – Posicions competitives que es vol conquerir, Mega, mercats.
  • Definició d’una agenda estratègica ajustada a la nova realitat de cada negoci.
  • Posada en marxa d’un model de governança que afavoreixi l’articulació per a la implementació de l’agenda estratègica prioritzada.
  • Formulació d’una estratègia diversificada de finançament: Definició de possibles fonts i estratègies d’arribada
  • Identificació i empoderament de líders claus de cada iniciativa clúster com a base del nou model de governança.
  • Transferència de coneixements als clúster manager desenvolupant d’habilitats i eines que permetin la gestió efectiva de les seves respectives iniciatives clúster.
Tags:


NEWSLETTER