DESENVOLUPAMENT D’ECOSISTEMES D’INNOVACIÓ A REGIONS I CIUTATS

Les empreses, en un model de Open Innovation, necessiten d’un entorn competitiu per a innovar amb èxit. La nostre consultora desenvolupa projectes per a reforçar i millorar ecosistemes d’innovació a territori i/o vinculats a tecnologies facilitadores (fotònica, intel·ligència artificial, digitalització i indústria 4.0…). També contribuïm a millorar les polítiques d’emprenedoria i desenvolupament de start up’s vinculades a aquests ecosistemes o als clusters.

Implementem projectes de reforç i millora d’ecosistemes d’innovació… Llegir més

Establim estratègies pel desenvolupament de nous models de negoci i start up’s… Llegir més

Portem a terme projectes vinculats a la sostenibilitat i l’economia circular… Llegir més

Identifiquem oportunitats de negoci dins el marc de la transformació digital i la indústria 4.0… Llegir més

ECOSISTEMES D’INNOVACIÓ 

Són projectes que tenen com a eix la interacció entre les empreses existents, les noves empreses, el món científic i tecnològic (moltes vegades definit de manera transversal) i les institucions públiques encarregades de promoure la innovació. En ells es contribueix a definir una estratègia i un pla d’acció per millorar un ecosistema concret (salut, alimentació, mobilitat, ..) fent interactuar a tots els actors. A diferència de les iniciatives cluster, on les empreses existents són la palanca clau, aquí es tracta de coordinar diferents agents al voltant d’alguna tecnologia (intel·ligència artificial) i una gran àrea de treball (salut, alimentació) per desenvolupar un posicionament diferencial futur.

NOUS MODELS DE NEGOCI I START UP’S 

En el desenvolupament d’ecosistemes d’innovació i també en moltes iniciatives cluster apareixen oportunitats de desenvolupament de nous models de negoci. Cluster Development, a partir de la seva experiència en aquests entorns, ha desenvolupat una metodologia per identificar i facilitar el desenvolupament de nous start up ‘si i d’acceleradores especialitzades en un sector o en una tecnologia.

ECONOMIA CIRCULAR I SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat i l’economia circular són dos grans tendències socials actuals però també es configuren com a oportunitats de negoci. La nostra empresa ha desenvolupat projectes per aprofitar el potencial de negoci en aquests àmbits identificant empreses que ofereixen solucions (residus, aigua, materials, ..)  i desenvolupant projectes conjunts amb elles tant d’innovació de productes com de desenvolupament de mercats, així com treballant amb els clusters de determinats territoris.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INDÚSTRIA 4.0

Igual que l’economia circular, es tracta d’aprofitar les oportunitats de digitalització en els diferents sectors o clústers i al seu torn identificar empreses que ofereixen solucions 4.0 i ajudar-les en el seu desenvolupament competitiu.

NEWSLETTER