Desenvolupament d’iniciatives cluster a les indústries culturals i creatives a l’arc sud del Mediterrani

DESENVOLUPAMENT D’INICIATIVES DE CLUSTER
A LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES DE
L’ARC SUD DEL MEDITERRANI

CLIENT

UNIDO

SECTOR

Indústries culturals i creatives

INFORMACIÓ ADDICIONAL

“Les Indústries Culturals com a motor de desenvolupament sostenible i creixement territorial”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

El punt de partida: la creativitat com a eix de desenvolupament

El 2014, l’agència de les Nacions Unides UNIDO, en col·laboració amb la Unió Europea i altres entitats, va iniciar un programa de desenvolupament de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) a 7 països del sud del Mediterrani. El programa s’estructurava en dues fases: una primera fase de mapeig, que buscava conèixer les competències existents en termes de ICC i entendre el seu grau de ‘clusterització’, i una segona fase a la qual es desenvoluparien iniciatives en alguns dels clusters identificats.

Set països van participar al programa (Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Palestina, Líban i Jordània). El mapeig d’aquests territoris va donar com a resultat un total de 144 clusters identificats en l’àmbit de les ICC (a més de moltes altres realitats econòmiques no clusteritzades). Aquests números eren d’esperar, considerant l’espectacular patrimoni històric, tangible i intangible existent en aquests països. Les habilitats i capacitats referenciades van permetre obrir un gran número de possibilitats de desenvolupament econòmic, en particular a territoris rurals o amb escassa industrialització.

Iniciatives de desenvolupament de la competitivitat: aliant creativitat, patrimoni i mercat

Un procés de selecció “bottom-up” va permetre seleccionar 14 clusters, 2 a cada país, i es va procedir tot seguit al desenvolupament de les iniciatives de reforç de la competitivitat:

 • Coure decoratiu a Constantine (Algèria)
 • Joieria a Batna (Algèria)
 • Cuir al Caire (Egipte)
 • Diseny al Caire (Egipte)
 • Moda a Amman (Jordània)
 • Ceràmica a Amman (Jordània)
 • Mobles a Trípoli (Líban)
 • Joieria a Bourj Hammoud, Beirut (Líban)
 • Tèxtil per la Llar a Casablanca (Marroc)
 • Decoració a Marraquech (Marroc)
 • Mobles a Nablus (Palestina)
 • Artesania tradicional en Betlem (Palestina)
 • Ceràmica de taula a Nabeul (Tunísia)
 • Mosaic a El Djem (Tunísia)

Cada iniciativa, d’una duració estàndard de 7-8 mesos, va permetre alinear als diferents agents de la cadena de valor i de l’entorn de cada cluster (productors, ens de suport, institucions…), així com aprofundir a les opcions estratègiques que millor s’adaptaven a la tipologia d’empreses presents a cada cluster, derivant en accions concretes com el disseny de nous productes, la posada en marxa de noves formacions, l’obertura de nous mercats, l’augment de les exportacions i la sofisticació de la gestió de les empreses.

ELS ÈXITS VINCULATS AL PROJECTE

L’ús de l’enfocament cluster en el camp de les ICC es va endevinar de seguida molt eficaç, ja que va permetre construir sobre les especificitats locals de cada territori, aconseguint tant preservar i salvaguardar el patrimoni històric de cada lloc, com valoritzar-lo com a element diferenciador de les empreses, posicionant-les en segments de mercat més interessants.

En termes de desenvolupament empresarial, i a nivell agregat, en el moment actual es poden comptar, entre altres, les següents fites (font: UNIDO):

 • Valorització de les habilitats existents a través d’activitats de disseminació que han arribat a uns 2M de persones.
 • Creació de diversos suports de comunicació per a cada negoci i localitat.
 • Desenvolupament de polítiques de suport en col·laboració amb +60 institucions locals.
 • Elaboració de recomanacions en termes de polítiques publiques.
 • Adaptació de tecnologies modernes per part de les empreses: creació de 4 HUBS o centres de disseny, incloent la instal·lació d’equipaments.
 • Creació de marca: Desenvolupament de 11 noves col·leccions. Assessorament en la creació de marca.
 • Expansió de canals comercials: Participació en diverses fires a Europa i US. 9 acords de col·laboració amb marques de distribució de primera línia. Increment de les exportacions de 500K €
 • Millora de l’accés al capital: addicionals 4,3M € als fons previstos pel programa.
 • Creació d’+337 llocs de treball directes.

Més enllà d’aquest resum global, cadascun dels clusters té la seva pròpia llista d’èxits. Tals èxits cobreixen des d’accions en termes de matèria prima (millora d’aprovisionament, sinergies, millora de la qualitat, etc.), integració de noves competències de disseny i d’estudi de tendències, desenvolupament de marques i d’eines de comunicació, millores en els accessos als mercats de major valor afegit, mesures transversals, etc. En certs casos l’impacte del projecte ha estat particularment enèrgic, com per exemple a Nabeul (Tunísia), on la facturació del cluster va passar de 10 a 18M de dinars en 2 anys, i els marges de benefici de les empreses de ceràmica han augmentat en un 50% (font: Office National de l’Artisanat).

El programa, de 5 anys, va continuar rebent un seguiment i monitoratge per part de la UE i de UNIDO després de la participació que va tenir Cluster Development en l’estratègia + la posada en marxa dels plans d’acció.NEWSLETTER