ESTRATÈGIES D’ÈXIT EN EL SECTOR TEXTIL: BRANDING I RETAIL

ESTRATÈGIES D’ÈXTI EN EL SECTOR TEXTIL: BRANDING I RETAIL

CLIENT

TIPOLOGIA

  • Visión de futuro y plan de acción

SECTOR

Tèxtil / Moda

INFORMACIÓ ADDICIONAL

“No hi ha sectors en crisi, sinó estratègies del passat que impedeixen el creixement i la millora de la competitivitat empresarial”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: El sector textil moda és considerat un dels primers sectors que va rebre l’impacte de la crisi econòmica i el creixent pes dels països de baix cost com a pol productiu. És per aquest motiu que, tradicionalment, ha estat un sector objecte del suport de les administrcions públiques a diferents nivells. L’existència d’empreses amb alts ritmes de creixiemtn en el mateix sector de la moda va posar en relleu la ncessitat de profunditzar les estratègies seguides per aquestes empreses.

El projecte promogut per l’Observatori de Prospectiva Industrial, de la Secretaria de Indústria de la Generalitat de Catalunya va tenir per objectiu principal identificar les estratègies exitoses en el sector tèxtil i focalitzar el treball amb les empreses que seguien aquestes estratègies a Catalunya. En aquest sentit es va dur a  terme des de Cluster|Development un mapeig de les empreses que segueixen una estratègia de creixement del sector i un anàlisi per identificar-ne els reptes estratègics clau i elaborar un nou pla d’acció d’acord amb aquestes noves necessitats. Una de les activitats clau realitzades en el marc del projecte va ser la visita a la Fashion Retail Academy, una iniciativa público-privada pionera en la formació profesional vinculada al punt de venta

ÈXITS DEL PROJECTE

  • L’anàlisi estratègic es va centrar en l’estratègia de creixement del sector tèxtil-moda, el ser una marca reconeguda per al consumidor final a partir d’estratègies de reforç de la marca i control directe del canal de ventes (obertura de botigues pròpies). El projecte va permetre obtenir el primer mapeig i identificació de les empreses que segueixen aquesta estratègia a Catalunya, més de 60 amb un creixement anual +10%.
  • A través d’un procés de consens amb les empreses identificades, combinant reunions públiques i grups de treball, es van identificar també els reptes estratègics i un plan d’acció per abordar-los. Entre les accions de millora de acordades es van posar de relleu àrees que fins al moment no havien estat treballades per cap entitat, com per exemple, la capacitació profesional per nous perfils com gestió del retail.
  • El projecte va tenir un gran impacte per l’autoritat contractant ja que va establir una nova visió del sector tèxtil-moda i va presentar nous reptes per les empreses amb creixement en el negoci. Sobre aquesta base, les noves accions polítics i nous programes d’ajuda de l’administració es van reorientar a les necessitats de les empreses que creixien en el sector.
Tags:
,


NEWSLETTER