Implementació d’una estratègia d’internacionalització de productes turístics a la Alta i mediana Guajira, Colòmbia

IMPLEMENTACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA
D’INTERNACIONALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS
A LA ALTA I MEDIANA GUAJIRA, COLÒMBIA

TIPOLOGIA

Desenvolupament de mercats

SECTOR

Turisme

RECULLS DE PREMSA

“Desenvolupament de producte únic i especialitzat per al procés d’internacionalització”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: El departament de la Guajira, que està localitzat al nord del país, té una particularitat: el 80% de la població es indígena i part d’una de les ètnies més representatives, “Els Wayuu”. És una ètnia totalment independent en la seva forma de treball i organització, compta amb lleis pròpies, i el Govern Nacional respecta aquesta condició condició. A més, és un territori amb escenaris naturals únics.

 

A partir del projecte anterior, Cluster Development va dur a terme tot el procés de construcció de la Iniciativa Cluster Turisme del departament, es va fer la respectiva identificació i caracterització d’actors (empreses i entitats de l’entorn), la identificació de reptes i oportunitats, la definició d’opcions estratègiques, amb una aposta per la opció de “destinació única especialitzada”, a la qual els atractius propis de la seva ètnia indígena i del seu territori serien la base per a l’impuls de l’estratègia. Finalment es va establir el pla d’acció amb 5 línies de treball.

 

Dins d’una de les 5 línies de treball, “Construcció d’aliances i acostament a partners especialitzats per a la comercialització de la destinació”, es va establir la paquetització de productes turístics diferencials sota l’estratègia “destinació única especialitzada” i ees va desenvolupar una prova pilot de comercialitzacion internacional.

 

El projecte té com objectiu principal la identificació de mercats potencials, el desenvolupament de paquets diferencials d’acord als criteris de compra dels clients internacionals (el mercat prioritzat va ser Espanya), la construcció de la narrativa territorial, un pilot de comercialització internacional i el desenvolupament de la governança de la iniciativa.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • Identificació d’un producte central (ètnic/cultural) i 3 subproductes (naturalesa/aventura, benestar/espiritualitat i immersió indígena/voluntarisme).
  • Desenvolupament d’un portafoli de productes especialitzats i internacionalitzables per categoria de subproducte i d’acord amb els criteris de compra del mercat espanyol.
  • 10 productes nous desenvolupats per les empreses per incloure dins el portafoli.
  • Construcció d’una narrativa territorial i de la marca “IMMERSIÓ GUAJIRA”, la forma de treballar de la qual  és sota l’esquema de club de producte per promocionar de manera conjunta les 10 empreses participants.
  • Desenvolupament de la pàgina web d’Immersió Guajira
  • Pilot de comercialització internacional a Barcelona amb contactes reeixits i vendes posteriors.
  • Participació de “Imersión Guajira” a la fira internacional Fitur a Madrid
  • Definició d’un model de governança per a la gestió de la destinació sota l’esquema d’un consorci públic privat.
  • Posicionament de la Guajira a nivell nacional i internacional com a destí únic i especialitzat.
Tags:


NEWSLETTER