Innovació per al desenvolupament de nous productes de salut a la Vall del Cauca, Colòmbia

Impuls a la competitivitat del Clúster d’Exel·lència Clínica a través de la gestió del coneixement i la innovació – Vall del Cauca, Colòmbia

 

Metodologies d’innovació per al desenvolupament de nous productes en el sector salut

DESCRIPCIÓ DEL CAS

El Clústers d’Excel·lència Clínica de la Vall del Cauca, amb el suport de Cluster Development, va definir el seu pla de treball durant el Juny del 2015. Un dels punts clau del mateix era la generació de coneixement rentable i escalable com a únic fet diferenciador real que permetrà a les institucions prestadores de serveis de salut aconseguir un millor posicionament en front als pacients actuals així com també davant d’aquells procedents de mercats internacionals més exigents.

Amb l’objectiu de treballar en aquest sentit i recollint una de les línies estratègiques definides en el pla d’acció, el Clúster d’Exel·lència Clínica es va presentar, amb el recolzament de Cluster Development a la convocatòria Reto Cluster cofinançada per iNNpulsa Colombia. En aquesta convocatòria participaven també cinc institucions de salut que buscaven estructurar nous models de negoci i desenvolupar nous productes i serveis en l’entorn del sector salut.

El projecte va tenir com a objectiu principal l’estructuració de nous models de negoci i el desenvolupament de nous productes a través de la consolidació d’Unitats d’Innovació i Valorització en Serveis Clínics Especialitzats de les 5 clíniques participants.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • Desenvolupament i implementació d’un model d’avaluació pre-comercial de Serveis Clínics Especialitzats amb especial èmfasi en la paquetització i la valorització del coneixement per les especialitats de les clíniques participants.
  • Entrevistes a clients sofisticats (asseguradores internacionals, centres de referència) per a l’anàlisi de tendències i formes de competència en el mercat internacional
  • Desenvolupament de metodologies d’innovació per a la definició del nou producte o servei en salut.
  • Creació de 5 Unitats de Innovació i Valorització de Serveis Clínics Especialitzats
  • Creació de 5 nous serveis i/o productes sofisticats i definició dels seus models de negoci
  • Validació pre-comercial nacional i internacional (Barcelona) amb clients potencials i experts
  • Estructuració d’un model de gestió i sostenibilitat de la Iniciativa Clúster d’Excel·lència Clínica per a l’execució d’un model de gestió i sostenibilitat de la Iniciativa Clúster d’Excel·lència Clínica per a l’execució de l’agenda de priorització i finançament i acompanyament del procés d’endegada de la governança
Tags:


NEWSLETTER