MILLORA DE LA COMPETITIVITAT SECTORIAL I DESENVOLUPAMENT D’INICIATIVES CLUSTER

El nostre equip de consultors està especialitzat en ajudar a les empreses a incrementar la seva competitivitat a través de les Iniciatives Cluster que permeten afrontar reptes estratègics en un mateix negoci de manera conjunta o col·laborativa.

Definim l’àmbit correcte de la iniciativa Cluster amb una visió estratègica… Llegir més

Establim la visió de futur i el pla d’acció de la Iniciativa Cluster… Llegir més

Definim el millor model de governança de les Iniciatives Cluster… Llegir més

Portem a terme benchmarking internacionals d’Iniciatives Cluster i d’empreses… Llegir més

Desenvolupem de forma agrupada nous canals i/o mercats tant nacionals com internacionals… Llegir més

Portem a terme plans de negoci de nous productes o serveis conjunts entre empreses… Llegir més

Formem tant al personal públic responsable del desenvolupament de polítiques de cluster… Llegir més

DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL CLUSTER

Caracteritzem i dimensionem el sector o cluster identificant les empreses i entitats que formen part de la cadena de valors del negoci (base de dades detallada de les empreses, facturació, feina, exportacions…) i analitzem els diferents segments estratègics o negocis que poden detectar-se a la potencial Iniciativa Cluster.

VISIÓ DE FUTUR I PLA D’ACCIÓ

Definim, a partir de varies activitats d’anàlisi i de procés, la millor estratègia de futur per a les empreses del territori, així com un pla d’acció amb les actuacions a dur a terme, tant a nivell d’empresa com a nivell d’entorn.

GOVERNANÇA

Identifiquem aquelles empreses i perfils més aptes per liderar de manera exitosa un pla d’acció. Ajudem en la selecció i contractació del perfil de Cluster Manager. Establim unes regles de treball per als projectes i un esquema de finançament de la iniciativa.

BENCHMARKING

L’objectiu és entendre altres iniciatives en el mateix negoci que el nostre cluster, contrastar-nos amb empreses amb estratègies d’èxit i generar un network de partners internacionals al nostre negoci.

BUSINESS DEVELOPMENT

En el marc de la IC, identifiquem els mercats que presenten un major interès per a les diferents empreses participants. Els estudiem in situ i en detall interactuant amb els potencials clients, acompanyem a les empreses interessades en l’obertura d’aquests nous mercats i organitzem l’agenda de trobades i el viatge.

DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES

Treballem amb diverses empreses per al desenvolupament de nous productes i serveis, així com pel seu llançament al mercat nacional o internacional resolent aspectes d’innovació de producte, de processos productius, comercials, de màrqueting, etc.

FORMACIÓ

Formem Cluster Managers de nova contractació per al seu exercici futur o desenvolupem les habilitats dels actuals (anàlisi de l’estratègia d’un negoci, gestió de projectes en un cluster, implementació de plans d’acció, ..). Disposem de diversos enfocaments i cursos encaminats a crear coneixement en la gestió de projectes col·laboratius, dinamització de territoris i gestió de processos de col·laboració publico-privada. Els nostres cursos s’adeqüen al nivell de formació del beneficiari, des d’una primera presa de contacte fins a un nivell avançat. Formem personal del sector públic responsable del desenvolupament de polítiques de clústers i innovació.

NEWSLETTER