Oportunitats industrials del vehicle elèctric a Catalunya

OPORTUNITATS INDUSTRIALS DEL VEHICLE ELÈCTRIC A CATALUNYA

CLIENT

TIPOLOGIA

SECTOR

Automoció

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Ciac (Cluster de la Indústria de la Automoció a Catalunya)

“Identificació d’oportunitats industrials per al CIAC i les seves empreses a partir de la irrupció del vehicle elèctric”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: L’electro-mobilitat és una de les quatre grans tendències que afecten la indústria de l’automoció a nivell global, cada vegada són més els consumidors que demanden vehicles híbrids o elèctrics i les marques que amplien la seva cartera de productes amb models amb sistemes de combustió alternatius al dièsel o la gasolina.

 

El projecte tenia com a principal objectiu analitzar l’impacte que la irrupció del vehicle elèctric suposarà per a les gairebé 200 empreses sòcies del CIAC, revisant els principals canvis i les implicacions que aquesta tendència comporta, per identificar oportunitats industrials per a les empreses sòcies. El projecte es va dividir en: (1) analitzar l’impacte del vehicle elèctric a les empreses del CIAC, (2) analitzar el mercat del vehicle elèctric a nivell internacional, i (3) identificar àrees de treball relacionades amb l’electro-mobilitat dins el cluster.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • Identificació d’oportunitat pel que fa a (1) millora de l’ecosistema de mobilitat del clúster; (2) solucions específiques per a VE (en Powertrain, climatització, reducció de pes …) i (3) en identificació de nous mercats d’interès per a les empreses de components.
  • Ampliació de l’àmbit d’actuació del clúster incloent nous players del món de l’electro-mobilitat que fins ara no formaven part del sector de l’automoció, com els nous OEM s 100% elèctrics les empreses energètiques les, start-ups relacionades amb la infraestructura de càrrega, nous models de negoci com la venda de mobilitat, …
Tags:


NEWSLETTER