Oportunitats industrials en l’economia circular de Catalunya

OPORTUNITATS INDUSTRIALS EN L’ECONOMIA CIRCULAR DE CATALUNYA

CLIENT

TIPOLOGIA

Economia circular i sostenibilitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL

“Anàlisi de l’oferta de solucions relacionades amb l’economia circular a Catalunya i la seva inserció en sectors demandants”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: El concepte d’economia circular (EC) té cada vegada adeptes tant a nivell públic com privat. Cada vegada hi ha més empreses que fan servir el concepte d’economia circular, no només pel seu impacte positiu en el medi ambient sinó també per satisfer les necessitats de nous targets de consumidors més conscienciats i per reduir costos en els seus processos interns.

 

El projecte tenia un doble objectiu: (1) quantificar i caracteritzar el sector de l’economia circular a Catalunya, entenent com a tal, totes aquelles empreses que ofereixen solucions relacionades amb aquest concepte, principalment empreses de gestió de residus, però també empreses de gestió de aigua, d’energies renovables i consultories d’eco-disseny; i (2) analitzar el grau d’aplicació de l’economia circular en tres sectors de gran importància a Catalunya: Alimentació, Moda i Hàbitat.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • Definició de l’àmbit de l’economia circular a Catalunya.
  • Identificació de més de 400 empreses que desenvolupen activitats B2B en l’àmbit de l’economia circular, amb una facturació estimada relacionada amb l’EC de més de 4.000 m €.
  • Identificació d’oportunitats d’internacionalització i d’innovació per a empreses oferents de solucions.
  • Identificació i anàlisi de casos d’èxit exemplificadors en els diferents sectors analitzats.
  • Identificació d’actuacions per implementar l’economia circular en empreses privades en funció del sector (alimentació, moda i hàbitat) i de la posició en la cadena de valor.
  • A partir del projecte es van assentar les bases per a noves iniciatives enfocades a la promoció de l’economia circular en el sector privat.
Tags:


NEWSLETTER