POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I COMPETITIVITAT

A Cluster Development facilitem als governs (locals, regionals i nacionals) eines per a definir els programes de les seves polítiques de desenvolupament econòmic i de competitivitat.

Definim l’estratègia de competitivitat d’un territori o ciutat identificant actius diferencials… Llegir més

Dissenyem programes de desenvolupament econòmic i competitivitat… Llegir més

Avaluem polítiques públiques de desenvolupament econòmic i competitivitat… Llegir més

Formem i transferim metodologia als responsables públics en temes de competitivitat… Llegir més

ESTRATÈGIA DE COMPETITIVITAT FUTURA 

Definim l’estratègia de competitivitat d’un territori o ciutat identificant actius diferencials (clusters, ciència, tecnologia,…) i definint la visió de futur.

PROGRAMES DE COMPETITIVITAT

Dissenyem programes de desenvolupament econòmic i competitivitat (conceptualització, disseny estratègic, pla d’implementació del programa…).

AVALUACIÓ

Avaluem polítiques públiques de desenvolupament econòmic i competitivitat (siguin de clusters, d’innovació, d’emprenedoria…).

FORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA METODOLÒGICA

Formem i transferim metodologia als responsables públics en temes de competitivitat, innovació i clusters.

NEWSLETTER