Prospecció comercial a Escandinàvia

PROSPECCIÓ COMERCIAL A ESCANDINÀVIA

SECTOR

Alimentació

INFORMACIÓ ADDICIONAL

“Estudi de prospecció a Escandinàvia per millorar la competitivitat del sector agroalimentari a la Ribera d’Ebre”

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Situació de partida: Les empreses productores i comercialitzadores de fruita de pinyol de la Ribera d’Ebre, tot i estar ben posicionades en les vendes internacionals, necessiten per poder seguir creixent i incrementar els seus marges, obrir nous mercats i arribar-hi de forma més directa reduint així figures importadores intermediàries. A finals del 2014, aquestes empreses demanen suport al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per obrir els mercats escandinaus de Noruega, Suècia i Dinamarca. Donada la seva importància a nivell de generació d’ocupació a la comarca el Consell Comarcal acut a Cluster Development per desenvolupar el projecte.   El projecte té com a eix central un viatge de prospecció comercial, on es realitzen entrevistes amb els principals clients potencials de fruita de pinyol (préssec, cireres, nectarines, etc.). Aquest té per principal objectiu entendre les claus comercials i els criteris de compra del destí escollit per als productors, donant-los així les eines necessàries perquè individualment (o col·lectivament si així ho escullen) puguin abordar el mercat de manera exitosa.

ÈXITS DEL PROJECTE

  • Gràcies al procés de participació i col·laboració amb les empreses es prioritzen 3 dels 5 mercats escandinaus i s’obté un anàlisi més precís dels mateixos.
  • S’obté una base de dades complerta (amb dades de contacte dels responsables de compra de fruita de pinyol) de tots els potencials clients de les zones escollides
  • Es duu a terme un anàlisi exhaustiu, per varietats de volums importats i exportats de fruita analitzant, entre d’altres, quins són els països competidors, a quins preus competeixen, les finestres d’oportunitat marcades per l’estacionalitat del producte.
  • Es realitzen 10 entrevistes in situ, que en els casos de Noruega i Suècia impliquen el 100% dels potencials clients directes.
  • Participen en el viatge 5 empreses de la zona de la Ribera d’Ebre que representen en 85% de la producció fructícola de la regió.
  • Només una setmana després de la realització del viatge es tanquen acords comercials amb 3 nous clients escandinaus arran del viatge.
  • Es recullen les principals conclusions de l’anàlisi i entrevistes realitzades identificant de manera clara les avantatges competitives de les empreses riberenques en el mercat escandinau així com aquelles àrees en les que caldria millorar (tant a nivell de producte com de suport comercial)
  • Es proposa i coordina amb el sector un pla de treball amb suport del Consell Comarcal per tal de seguir donant suport a aquest sector estratègic de la comarca.


NEWSLETTER